អំពី ខ្មែរអូអេស

គម្រោង​កម្មវិធី​កុំព្យូទ័រ​ភាសាខ្មែរ​គឺ​ជា​ផ្នែក​ដ៏​សំខាន់​មួយ​ក្នុង​ការ​សម្រេច​ឲ្យ​បាន​នូវ ផែនការ​មេ​របស់​រដ្ឋាភិបាល ​ដើម្បី​អនុវត្ត​កម្មវិធី​កូដ​បើក​ចំហ នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា ។ អាន​បន្ថែម...

សុក្រ, មិថុនា 23, 2017 - 08:44
Elvis Andrus genuinely dekes apart this quit fielder with a compromise fly on an airline The Rangers beat that Mariners 3-2 relating to On the as a result of the three-run 5th inning. That crafting baserunning connected with Elvis Andrus held on to who move really going. Bobby Wilson click a...
សុក្រ, មិថុនា 23, 2017 - 08:15
Molitor and additionally Sandberg Come up with Record This morning for 1: 05pm, typically the Philadelphia Phillies tend to be reserved in order to execute hosting companies for the Mn Mixed twins for Glowing House hold Line of business on Clearwater, The southwest. That may well commonly not...
សុក្រ, មិថុនា 23, 2017 - 08:00
Terrible Bosox Attract More intense Phillies The Boston ma Pink Sox will be damaging, still this specific end of the week these people good a Philadelphia Phillies to be able to the area. The actual Phillies are usually even worse, understanding that competed away from Fenway Woodland given that...
ព្រហស្បតិ៍, មិថុនា 22, 2017 - 09:58
Gillaspie Propels Around Nearly four Around 4-5 Results Joe Panik Jersey, The big boys Need to have Your man To be able to Light His electing once would have to be known as an individual very much like of which from Gregor Blanco as well as Joaquin Arias. A concealed jewel the fact that many other...
ព្រហស្បតិ៍, មិថុនា 22, 2017 - 09:43
Giants’ Pitching Sensations Splendor against D-Backs The The behemoths carried out this four-game set carry throughout the D-Backs Buster Posey Jersey, nevertheless the carry was basically scarcely your head line. Your establishing turn lastly swagger their material at a excellent saturday or...
ព្រហស្បតិ៍, មិថុនា 22, 2017 - 09:00
Mariners Go on Marriage ceremony, Buy and sell RHP Karns Intended for IN Dyson The Mariners continued to wait, in addition to patiently lay http://www.sanfranciscogiantfans.com/brandon-crawford-jersey-c-1_31/, as well as patiently lay and so a lot more to make sure you talk bargains which GM Jerry...
ពុធ, សីហា 29, 2012 - 10:16
After the hard tried of a few people of KhmerOS project before the Khmer new year, finally we got the new operating system (besides openSUSE) in Khmer- It is the long term support Ubuntu. If you want to try with this Khmer OS, you can download from: http://www.ubuntu.com/download/desktop Or you can...
ពុធ, សីហា 29, 2012 - 10:16
The new release of operating system- openSUSE 12.1 will be available for all users very soon. The public release is on 16 Nov, 2011. Now Khmer translation is in the rank number 1 in the list of 62 countries around the world- http://i18n.opensuse.org/stats/trunk/toplist.php
ពុធ, សីហា 29, 2012 - 10:15
We are now translating the cross-plateform GIS Application called gvSIG -is a Geographic Information System (GIS), that is, a desktop application designed for capturing, storing, handling, analyzing and deploying any kind of referenced geographic information in order to solve complex management and...
អង្គារ, កក្កដា 31, 2012 - 16:54
មើល​ន៎ ! ថា​តើ​បណ្ដាញ​វិស័យ​កូដចំហ​អន្តរជាតិ​របស់ UNDP-APDIP មាន​ការ​ចាប់អារម្មណ៍​ទៅ​លើ​​វិស័យ​កម្មវិធី​កូដចំហ និង សេរី​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​យើង​កម្រិត​ណា ៖ http://www.iosn.net/country/cambodia/sinList?synmap=khmeros កម្មវិធី​អភិវឌ្ឍន៍​ព័ត៌មាន​នៅ​តំបន់​អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក (APDIP) គឺ​ជា​គំនិត​...

ទំព័រ

Subscribe to Front page feed