សកម្មភាព​បណ្ដុះបណ្ដាល

The Ministry of Buddhist and Religion staffs participated in Khmer software training

The 11 staffs from the Ministry of Buddhist and Religion participated in Khmer language software training at the Open Institute for four weekends, started from the 23 August - 14 September 2008.

ICT teachers of Endratevy High School started teaching OpenOffice in Khmer language to none-ICT teachers

4 ICT teachers of the Endratevy high school started to conduct training of OpenOffice in Khmer language to 44 none-ICT teachers. On the first week of September 2008, there are many none-ICT teachers registered for this course. The course organized by the Endratevy high school with the support of...

18 staff members of the Ministry of Information had been trained to Khmer Unicode and OpenOffice

On the 6 - 17 October 08, we had conducted a training of how to type Khmer words very fast in Unicode and the use of OpenOffice in Khmer language for the duration of 20 hours to 18 staff members from other departments of the Ministry of Information.

The Staff of the Ministry of Argriculture in Kratie and Stung Treng province trained to the use of ICT in Khmer

KhmerOS cooperate with AIDA has trained, during the weekend to the staff of the Ministry of Agriculture in Kratie and Stung Treng provinces on how to type Khmer Unicode and use of Khmer language Free and Open Source computer application such as...

New Discount for Linux System Administration Course

With the support of Open Institute for the Linux System Administration Course, We are please to inform you that the course will discount from USD 70 to USD 15 per course. If you have any friend who wants to improve this skill, please help to spread this.

បណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូនៅប៉ៃលិន

ក្រុម​ KhmerOS ​បាន​ធ្វើការបណ្ដុះបណ្ដាល​គ្រូបង្រៀនកម្មវិធីកុំព្យូទ័រភាសាខ្មែរ នៅទីក្រុងប៉ៃលិន​។​ ប៉ៃលិន គឺជាទីក្រុងមួយរបស់ប្រទេសកម្ពុជា ដែលស្ថិតនៅភាគពាយ័ព្យនៃប្រទេស និងមានព្រំប្រទល់​ជាប់ប្រទេសថៃ។​ វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល​មានរយៈពេល ៣ថ្ងៃ គឺ​ចាប់ពីថ្ងៃទី ១៥ ដល់ ១៧ ខែ​ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០០៦ ។ យើង​បាន​...

សៀវភៅមគ្គុទ្ទេសក៍

កំណែដំបូងនៃ សៀវភៅ​មគ្គុទ្ទេសក៍​អ្នកប្រើ កម្មវិធីការិយាល័យ ជាភាសាខ្មែរ ដែលបង្កើត​ឡើង​ដោយ​ក្រុម​ KhmerOS នឹង​ចេញ​នៅ​ពេល​ឆាប់ៗ​នេះ។
ក្នុងសៀវភៅនេះរួមមាន ៖
. កម្មវិធី ស្លឹករឹត
. កម្មវិធី​ នព្វន្ត
. កម្មវិធី ពិព័រណ៍

Khmer Software Training in Banteay Meanchey province

On 19th-June to 23th-June, 2006, we had conducted a Khmer Software teacher training course at Enfants du Mekong in Banteay Menchey province. 36 Trainees has been joint this training course.

ទំព័រ

Subscribe to សកម្មភាព​បណ្ដុះបណ្ដាល