មយូរា -​ កម្មវិធី​អ៊ីមែល

កម្មវិធី​អ៊ីម៉ែល​ភាសា​ខ្មែរ​ដ៏​ទំនើបដោយ​​ផ្អែក​លើ​កូដ​របស់ Thunderbird 3.0.1 ។ មយូរា​គឺ​ជា​កម្មវិធី​អ៊ីម៉ែល​ពហុ​ភាសា វា​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នក​ផ្លាស់ប្តូរ​ភាសា​តាម​រយៈ​ម៉ឺនុយ​របស់​វា ។ ប៉ុន្តែ​កុំព្យូទ័រ​របស់​អ្នក​ចាំបាច់​ត្រូវ​ដំឡើង និង អាច​ដំណើរការ​ជាមួយ​​ខ្មែរ​យូនីកូដ​ជា​មុនសិន ។

លក្ខណ​ពិសេស

  • អ៊ីមែល​ដែល​មាន​លក្ខណះ​ពេញ​លេញ
  • តម្រង​សំបុត្រ​ឥត​បាន​ការ
  • សុវត្ថិភាព​កម្រិត​ខ្ពស់
  • មយូរា​ប្តូរ​តាម​បំណង
  • ពហុភាសា ៖ ខ្មែរ, អង់គ្លេស...
  • កម្មវិធី​កូដ​ចំហ និង សេរី

ទាញយក

Moyura 3.0.1 (សម្រាប់ Windows 10.8 MB)

រូប​ថត​អេក្រង់


=============================== មយូរា ៖ ប្រើ​ដោយ​សុវត្ថិភាព លឿន និង ងាយ​ស្រួល​ផ្ញើ​អ៊ីមែល ។

Khmer